• 7.09 Pärandiralli


  03.09.2013

  Pärandiralli Alatskivil

  Alatskivi lossis
  7. septembril kell 11.00

  1. Ringkäik Alatskivi lossis – SA Alatskivi Loss juhataja Külli Must
  2. Mälestusi mõisaverandalt – kirjanik ja luuletaja Tõnu Õnnepalu
  3. Pildikesi Kokkora mõisast viimase sajandi algusest – Vaike Reemann (ERM)
  4. Mitmekultuuriline ehituspärand Tartu ja Peipsi vahel – Heiki Pärdi (EVM)
  5. Kolme kultuuri kaitstud kunstiväärtused – Ülle Jukk (MKA)
  einepaus
  6. Juhan Liivi vaimupärandist – Mari Niitra (Liivi Muuseum)
  7. Tartumaa lastemängud enne ja nüüd – Astrid Tuisk ja Mall Hiiemäe (Eesti Rahvaluule Arhiiv)
  8. Põnevat Alatskivi kandi pärandkultuuri – Peeter Kiuru

  Orienteeruv lõpuaeg 16.30

  Järgneb ringkäik Liivi muuseumis, kus on avatatud uus püsinäitus Kodavere kihelkonnast “Kodavere – hää mürakas kihelkonda” (Juhan Liiv)
  Näituse näol on tegemist esmakordse ülevaatega Eesti ühest mitmekultuurilisemast piirkonnast alates rauaajast kuni tänapäevani. Lähemalt tutvustatakse erinevaid etnilisi gruppe, kel on Kodavere rahvastiku kujunemisel oma roll – vadjalased, vene vanausulised, baltisakslased ja mõistagi ”kõege pusstamat kiält” kõnelevad Kodavere eestlased ise.

  Üritus on tasuta, aga lõunasupi jaoks palume raha kaasa võtta.