Alatskivi lossi park

Tõenäoliselt oli Arved von Nolckeni sooviks näha lossi ümber rohkem looduslikku maastikku, mitte piinliku täpsusega väljamõõdetud lillepeenraid. Võib oletada, et ka pargi kujundamisel sai ta indu Balmorali lossi ümbritsevast maastikust. Kuna loss on ehitatud kõrgendikule ja vaatega järvele ja metsadele, on loodus toodud näiliselt lossile lähemale.

Vanadelt fotodelt on näha, et lossi taga ja külgedel paiknesid väikesed parterid, kus muru sees kasvasid roosid, kaugemal laius vabakujuline inglise stiilis park. Alatskivi lossi park on korrastatud, siin saab käia loodusrajal nii üksi kui giidiga otsides nii mõisa- kui teisi kultuuripärandi jälgi.

Lossi ümbritseb erinevate kõrgustega maakivist müür, mille lai läänevärav on kahjuks hävinud. Põhjapool sinetab orus Alatskivi järv. Ümber järve on matkarada, mis viib tutvuma mõisaaegsete pärandkultuuriobjektidega: Truuduse tamm, Punane allikas, Apollo kuju asukoht, Linnamägi.

Pargi restaureerimisest

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud looduskaitse programmist Alatskivi lossipargi kujundustööde I etapi töid (projekt nr 209). Projekti maksumus oli 2 218 399 krooni, millest SA KIK rahastus oli 2218 399 ja Alatskivi valla omaosalus 221 840 krooni.

Projekti tulemusel rekonstrueeriti 2,2 ha Alatskivi lossi lähiümbruse pargiala, mis oli I etapp Alatskivi lossipargi rekonstrueerimistöödest. Käesoleva projekti raames ehk I etapis, teostatati pargis raideid 25% ulatuses, rajati lossi lähiümbruse välisvalgustus, lossi esiväljaku tee selle algsesse asupaika, parkla ning algse eeskujul regulaaraed lossi põhja- ja idakülje terrassile. Projekteerija: ARC Projekt OÜ, pargiarhitekt Kati Niibo
Tööde teostaja ühispakkuja Bron Teenindus AS ja Kental Ehitus OÜ